Šiandien yra 2018.12.17

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė 2014 m. rugsėjo 11-12 d. dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-13-V priemonę, organizuotuose  mokymuose Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovams 16 ak.val. (6 ak.val.- teorinio mokymo; 10 ak. val – praktinio mokymo). Mokymai, kurių tema „Vadovavimas komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesams“ vyko Birštone. Lektorė Agnė Tonkūnaitė – Teihmann labai įdomiai ir aiškiai perteikė mokymų medžiagą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė 

Dviračių žygis Suvalkijoje

Rugsėjo 5 dieną dalyvavome dviračių žygyje „Šunskų girios takais“, kurį organizavo Suvalkijos socialinės globos namai. Ilguvos, Didvyžių, Kalvarijos ir Suvalkijos globos namų komandos įveikė 12 km. trasą dviračiais. Oras buvo puikus, nuotaikos visų geros, todėl trasa nepasirodė ilga ir visi dalyviai sėkmingai ją įveikė. Vėliau vyko pietūs, šokiai ir visų laukti apdovanojimai.

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė

Rugpjūčio 30 d. Ilguvoje apsilankė autožygio-ralio „ Šeimų autožygis 2014 “dalyviai, kurie atvyko 15 mašinų kolona. Juos pasitiko Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė,  kuri trumpai pristatė Ilguvos socialinės globos namus  bei pravedė ekskursiją po Ilguvą: supažindino su Ilguvos dvaro istorija, Ilguvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, papasakojo apie visuomenės veikėjo S. Šilingo  gyvenimą ir baigė ekskursiją prie paminklinio akmens žyniui Ilgiui. Socialinės globos namų gyventojai užmezgė draugiškus pokalbius su autoralio dalyviais, susitikimą fotografavo gyventojas Egidijus. Iš Ilguvos autoralio dalyviai išvyko į kitas Zanavykų krašto  lankytinas vietas: Plokščius, Gelgaudiškį, Kidulius, Sudargą, Lukšius, Kriūkus