Šiandien yra 2019.02.17

2014 rugsėjo 27 dieną Šakiuose vyko tradicinė derliaus šventė. Šiame renginyje dalyvavo Ilguvos socialinės globos namų gyventojai. Jie prekiavo savo užaugintomis ir sudžiovintomis vaistažolėmis bei prieskoniais.

Užimtumo specialistė Giedrė Čepliauskaitė

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė 2014 m. rugsėjo 11-12 d. dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-13-V priemonę, organizuotuose  mokymuose Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų vadovams 16 ak.val. (6 ak.val.- teorinio mokymo; 10 ak. val – praktinio mokymo). Mokymai, kurių tema „Vadovavimas komunikacijos ir sprendimų priėmimo procesams“ vyko Birštone. Lektorė Agnė Tonkūnaitė – Teihmann labai įdomiai ir aiškiai perteikė mokymų medžiagą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė 

Dviračių žygis Suvalkijoje

Rugsėjo 5 dieną dalyvavome dviračių žygyje „Šunskų girios takais“, kurį organizavo Suvalkijos socialinės globos namai. Ilguvos, Didvyžių, Kalvarijos ir Suvalkijos globos namų komandos įveikė 12 km. trasą dviračiais. Oras buvo puikus, nuotaikos visų geros, todėl trasa nepasirodė ilga ir visi dalyviai sėkmingai ją įveikė. Vėliau vyko pietūs, šokiai ir visų laukti apdovanojimai.

Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė