Šiandien yra 2019.03.22

Ir dar keletas akimirkų iš 2014-08-06 – 2014-08-08 d. vykusio  Didvyžių SGN organizuoto sąskrydžio.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, ruošiam atsargas žiemai. Raugiam savo šiltnamyje ir pačių užaugintus agurkus.

Globos namų tarybos pirmininkas Laimonas Tolvaiša

Rugpjūčio 24 d. Ilguvoje vyko iškilmingi Šv. Izidoriaus atlaidai, taip pat buvo švenčiamas Ilguvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios 200 metų jubiliejus. Vėliau bažnyčioje koncertavo choras „Vilnius“ su  festivalio „ Beatričės vasaros“ koncertine programa „ Neregėtas Vilkončius“. Prieš 40 metų įkurtas choras „Vilnius“ kaip Lietuvos aklųjų draugijos kamerinis mišrus choras dėl savo sudėties yra toks vienintelis pasaulyje, dalis jo dainininkų – aklieji ir silpnaregiai. Kartu su garsiausiais šalies meno atlikėjais choras kasmet surengia daugiau kaip 50 koncertų, o jo repertuare yra sukaupta daugiau kaip 1000 kūrinių.

Ilguvos socialinės globos namų gyventojai  kartu su kunigu Vytautu Sakavičiumi ir   parapijiečiais prieš renginį padėjo tvarkyti  bažnyčią ir jos prieigas. Globos namų gyventojai aktyviai dalyvavo Šv. Mišiose, klausėsi koncerto, aišku, nepamiršo nusipirkti : kas atlaidinių saldainių, kas maldaknygę ar šventą paveikslėlį. Laimonas  Šv. Mišių metu atliko zakristijono pareigas, Ričardas giedojo parapijos bažnytiniame chore.

Po renginio choro „ Vilnius“ dalyviai vaišindamiesi   bendruomenės moterų suslėgtais sūriais, šviežiu medumi, iškeptais pyragais ir džiovintų obuoliukų  gira,  bendravo su Šakių Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparavičiene,  Kriūkų seniūne Onute Rakauskiene, Ilguvos socialinės globos namų direktoriumi Sigitu Jankausku. 

 Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė