Šiandien yra 2019.03.23

Ilguvos socialinės globos namai įsikūrę Panemunių regioninio parko teritorijoje Ilguvos kaime, Šakių rajone, buvusiame Grincevičių dvare. Pastatai stovi ant Nemuno kranto, nuo kurio matosi Veliuona ir Klangių kaimas. Ties Ilguva į Nemuną įteka P. Cvirkos aprašytas Nykos upelis.

1933 m. prie apskrities savivaldybės įkurta senelių prieglauda, kuri 1940 m. buvo perkelta į buvusią dvaro sodybą. Tais pačiais metais senelių prieglauda pavadinta senelių - invalidų namais, nuo 1979 m. senelių - invalidų namai pavadinti internatu. 1985 m. pakeitus internato funkcijas, jis pavadintas psichoneurologiniu internatu, o 1990 m. psichoneurologinis internatas pavadintas pensionatu. 2010 m. pensionatas pavadintas socialinės globos namais.

Ilguvos socialinės globos namai yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialus nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Socialinės globos namų veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Socialinės globos namai bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis globos bei paramos organizacijomis.

Šiuo metu socialinės globos namuose gyvena 75 gyventojai iš Marijampolės apskrities ir kitų šalies regionų, kuriems būtina priežiūra, slauga, ir kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai.

Įstaigoje aktyviai veikia Gyventojų Taryba.