Šiandien yra 2019.03.22

2018- 01- 15 bendro susirinkimo metu, balsuojant, globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują gyventojų tarybą: Ričardą Burbą, Birutę Samajauskaitę, Birutę Kemežaitę- Vasiljevienę, Kęstutį Mockų, Laimoną Tolvaišą, socialinę darbuotoją Ritą Augustinaitienę, užimtumo specialistę Giedrę Čepliauskaitę.

 Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką ir sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė- Vasiljevienė.

2017 – 01 – 12 d.  bendro susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, kuri pakeis anksčiau veikusią. Balsavimo būdu globos namų gyventojai ir darbuotojai išrinko naują globos namų taryba: globos namų gyventojus Ričardą Burbą, Birutę Kemežaitę – Vasiljevienę, Daivą Radzinauskaitę, Reginą Abromavičiūtę, Kęstutį Mockų ir socialines darbuotojas Rimą Prekevičienę, Ritą Augustinaitienę.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Ričardas Burba, pirmininko pavaduotoju tapo Kęstutis Mockus, sekretore išrinkta Birutė Kemežaitė - Vasiljevienė.

2016 – 01 – 21 d. bendro susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, pakeisianti ankstesniąją globos namų tarybą. Bendrai balsuojant buvo išrinkta nauja globos namų taryba: globos namų gyventojas Laimonas Tolvaiša, globos namų gyventoja Birutė Kemežaitė-Vasiljevienė, globos namų gyventoja Daiva Radzinauskaitė, globos namų gyventojas Kęstutis Mockus, globos namų gyventojas Ričardas Burba, globos namų socialinio darbuotojo padėjėja Audronė Blažaitienė ir globos namų socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore tapo Birutė Kemežaitė-Vasiljevienė.

2014 – 01 – 13 d. bendru susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, pakeisianti ankstesniąją globos namų tarybą. Bendru balsavimo būdu buvo išrinkta nauja globos namų taryba: globos namų gyventojas Laimonas Tolvaiša, globos namų gyventoja Birutė Samajauskaitė, globos namų gyventoja Daiva Radzinauskaitė, globos namų gyventoja Dailė Matukynienė, globos namų gyventojas Ričardas Burba, globos namų socialinio darbuotojo padėjėja Rima Venckuvienė ir globos namų dietistė - užimtumo specialistė Akvilė Sutkaitytė.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką bei sekretorių. Tarybos pirmininku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore tapo Dailė Matukynienė.

2013 – 01 – 16 d. gyventojų susirinkimo metu, buvo renkama nauja globos namų taryba, kuri pakeis ankščiau veikusią gyventojų tarybą. Balsavimo būdu buvo išrinkta globos namų taryba: globos namų gyventojas Laimonas Tolvaiša, globos namų gyventoja Birutė Samajauskaitė, globos namų gyventoja Daiva Radzinauskaitė, globos namų gyventojas Klemensas Grulaitis, globos namų socialinio darbuotojo padėjėja Rima Venckuvienė ir globos namų socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė.

Pirmo posėdžio metu išsirinkome tarybos pirmininką bei sekretorių. Tarybos pirminnku išrinktas Laimonas Tolvaiša, sekretore tapo Dailė Matukynienė.