Šiandien yra 2019.03.22

Atnaujinta 2017-12-01

Pareigos Vardas, pavardė Telefonas        Elektroninis paštas
Direktorius Sigitas Jankauskas

(8 345) 68 407
(8 687) 41962

sigitas.jankauskas@isgn.lt

Direktoriaus pavaduotoja

socialiniam darbui

Jūratė Bataitienė

(8 345) 68407

jurate.bataitiene@isgn.lt
Administratorė Erika Kerevičienė

(8 345) 68 407

ilguva@isgn.lt

Vyriausioji buhalterė

Loreta Urbštienė

(8 345) 68 407

loreta.urbstiene@isgn.lt

Socialinio

padalinio vedėja

Loreta Balsienė

(8 345) 68 407

loreta.balsiene@isgn.lt

Socialinė darbuotoja

Rita Augustinaitienė

(8 345) 68 407

ilguva@isgn.lt
Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

(8 345) 68 407

laima.jankauskiene@isgn.lt
Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

(8 345) 68 407

jolita.jasukaityte@isgn.lt
Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė (8 345) 68 407 gailute.matulaitiene@isgn.lt

Užimtumo

specialistė

Giedrė Čepliauskaitė (8 345) 68 407 giedre.cepliauskaite@isgn.lt

Bendrosios praktikos

slaugytoja

Dalia Juodaitienė (8 636) 08 717 dalia.juodaitiene@isgn.lt

Bendrosios praktikos

slaugytoja
Rimanta Misiūnienė (8 636) 08 717 rimanta.misiuniene@isgn.lt
 Vyriausioji virėja  Aušra Rubikienė (8 636) 08 703 virtuve@isgn.lt

Buities

sektoriaus vedėjas

Antanas Sadlauskas (8 345) 68 407 antanas.sadlauskas@isgn.lt