Šiandien yra 2019.03.26

                 ILGUVOS  SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI PIRMIEJI ŠAKIŲ RAJONE GAVO                     LICENCIJĄ SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. sausio 7 d iškilmingai įteiktos  licencijos socialinei globai teikti 10 socialinių globos įstaigų iš skirtingų Lietuvos regionų. Renginio metu susirinkusius įstaigų vadovus ir atstovus sveikino Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis. Licenciją „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“ Šakių rajone pirmieji gavo Ilguvos socialinės globos namai,  vadovaujami  direktoriaus Sigito Jankausko. Gauta licencija rodo, kad globos namai gali tinkamai teikti paslaugas, turi  kvalifikuotą personalą, patalpas ir įrangą.