Šiandien yra 2019.03.23

2014 m. sausio 13 d. bendro susirinkimo metu vyko sausio- 13 paminėjimas. Šiuose įvykiuose dalyvavo didelė Lietuvos dalis.  Įvykdyti valstybės perversmą sutrukdė Lietuvos Respublikos gyventojai, gynę savo išrinktą valdžią ir nepriklausomybę. Pirmiausiai kvietėme įsisegti neužmirštuolės žiedą, kuris simbolizuoja mūsų padėką ir norą parodyti, kad mes nepamiršome kam esame dėkingi už mūsų laisvę. Sugiedojome Lietuvos  himną, uždegėme po žvakelę kiekvienam žuvusiam tą dieną, juos pagerbėme tylos minute.

Antroje susirinkimo dalyje globos namų taryba pristatė savo veiklos ataskaitą už 2013 metus, išrinkome naują globos namų tarybą. Taip pat aptarėme kitus einamuosius klausimus.

 Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė