Šiandien yra 2019.03.23

Kovo 4,5,6 dienomis 4 Ilguvos socialinės globos namų socialinės  darbuotojos Laima Jankauskienė, Jolita Jasukaitytė, Gailutė Matulaitienė, Rita Augustinaitienė  ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui  Jūratė Bataitienė kėlė kvalifikaciją mokymuose tema “Refleksijos metodų taikymas problemų sprendimo ir pokyčių valdymo procese”, kuriuos organizavo VšĮ           „Edukaciniai projektai“. Mokymų metu socialinės darbuotojos įgijo  ne tik teorinių žinių apie refleksiją ir jos svarbą, bet ir  atliko  daug praktinių užduočių, sužinojo apie vieną naujausių metodų, kuris gali būti taikomas dirbant su klientais- Forumo teatrą. 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė