Šiandien yra 2019.03.26

Ilguvos socialinės globos namų gyventojai aktyviai dalyvauja Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios bendruomenės gyvenime. Laukdami Šv.  Velykų kartu su parapijiečiais budėjo bažnyčioje,  dalyvavo Velyknaktyje - Liturgija prasidėjo  ugnies ir Velykų žvakės šventinimu, po kurio buvo giedamos  giesmės, skaitomi  Bibliniai skaitiniai , kurie padeda permąstyti visą išganymo istoriją, krikšto liturgija pabrėžė  tikinčiojo panardinimą į Kristaus mirtį ir prisikėlimą naujam gyvenimui, aukos liturgijos dėkojimo giesmė kalbėjo  apie Velykų slėpinio kosminį spindesį. Džiugu, kad Ilguvos parapijos kunigui  V.Sakavičiui per mišias patarnavo Laimonas, kurį parapijiečiai Velykų rytą pasveikino jubiliejaus proga,  Ričardo bažnyčios chore giedamos giesmės suvirpino ne vieno širdį, Daiva skambino varpais, ne vienas dalyvavo  Šv, Mišiose. Grįžę iš bažnyčios , visi  sėdo prie šventinio Velykų stalo ir mušė margučius.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė