Šiandien yra 2019.03.23

Š. m. birželio 19-20 dienomis 23 Ilguvos socialinės globos namų socialinio  darbuotojų padėjėjai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose „Socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės rizikos veiksniai ir jų valdymas“. Mokymus vedė VšĮ „Galvočius“ atstovai,  kuriuose buvo išklausyta 16 akademinių valandų (5 teorinės, 11 praktinių). 

Darbuotojai susipažino su profesinės rizikos vertinimo ir atpažinimo instrumentais, su praktiniais rizikos valdymo metodais, technikomis, instrukcijomis dirbant su psichinę negalią turinčiais gyventojais. Praktinėje dalyje mokymo vadovai demonstravo galimus globotinių elgesio modelius bei galimas specialistų reakcijas į juos. Vyko praktinė galimų įvykių simuliacija, demonstracija, buvo analizuojamos įvairios galimos situacijos darbe. Daugiausia dėmesio buvo skiriama darbuotojų praktiniam mokymuisi kaip valdyti agresiją, stresą, paniką bei baimę; valdyti konfliktines situacijas; vykdyti pavojaus sveikatai ir gyvybei prevenciją; teikti skubią ir neatidėliotiną psichosocialinę pagalbą; pasirūpinti savo sveikatos, gyvybės bei turto apsauga; tinkamai reaguoti į globotinio elgesį. Darbuotojai įgijo naujų žinių bei vertingų praktinių įgūdžių, kurie nesulyginami su jokia teorija. Pasibaigus mokymams daugelis nenorėjo skirstytis. Nuoširdžiai dėkojame vadovams už tokį šiltą ir betarpišką bendravimą. Mokymus surengėme Gerdžiūnų bendruomenės salėje, kad darbuotojai galėtų išvykti iš darbo aplinkos ir kartu pabendrauti nedarbinėje aplinkoje.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė