Šiandien yra 2019.03.26

Spalio 8-10 dienomis Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Bataitienė dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 mokymuose  socialinių paslaugų įstaigų vadovams „ Strateginio planavimo įgūdžių tobulinimas“. Mokymai vyko Druskininkuose, o juos vedė Gintarė Ševčenko, kuri  mokymų metu supažindino su pagrindiniais strateginio planavimo principais, efektyviais  veiklos organizavimo būdais, planų struktūra, strategijos įgyvendinimo barjerais, komunikacijos požiūriais.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė