Šiandien yra 2019.03.26

Spalio 17 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame  pasitarime dalyvavo Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir vyriausioji buhalterė Loreta Urbštienė. Pasitarime  buvo  aptariamas pasirengimas euro įvedimui, teisės aktų pasikeitimai ir apskaitos aktualijos. Buvo  pristatomas  ir klausimynas, kurį parengė tyrimo „Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose, kurių teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nustatymo ir jo apskaičiavimo metodika“ vykdytojai.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė