Šiandien yra 2019.03.26

Kapinės-tai mus palikusiųjų miestas. 
Čia amžinybėn kelias tiestas. 
Kapuos ir baigias visų kelias – 
Lai būva jiems lengva žemelė.

Bent šią sekundę pamąstyk, kam gyveni? Dėl ko? Ko vertas gyvenimas? Bent šią minutę pagalvok, ką padarei dėl kitų? Pabūk tyloje, ramybėj pamiršk laiką. Dabar. Bent šią minutę tegul Tave aplanko sielos ramybė…

Šiandien puiki diena ar ne?  Nebūtina atlikti žygdarbio, kad taptum didvyriu. Nebūtina skelbtis visam pasauliui apie savo padarytus darbus, pakanka juos daryti. Gyventi. Egzistuoti. Lapkričio 2-oji  ypač gražu: tamsoje daugybė, daugybė šviesų. Tą dieną prisiminkime Juos, tiksliau visada Juos prisimename tik gal nemokame parodyti to. Ir dažniausiai praeivių žvilgsniai ir mintys einant ramybės taku būna -pinigai. Vėl.. Ten, kur jų nereikia. Ten, kur užtenka pamąstyti, susikaupti. Daugybę žvakučių ant vieno kapo, o šalia esančio kapo- nedega nei viena. Paimkit  vieną žvakę ir uždėkit ant kito? Dauguma atsakys, NE MANO nereikia, neįdomu, tačiau negražu. Sunku? Matyt. Taip, dauguma mūsų esame gobšuoliai, kurie geriau viską imsime sau, bet nieko neduosime KITAM. Lapkričio 2-oji buvo ir vis dar yra puiki diena . Puiki diena sustoti, sulėtinti gyvenimo tempą ir pamąstyti. Pamąstyti apie praeitį, dabartį, ateitį. Pabūti prisiminti ir patylėti. Užtenka tik kelių sekundžių, vieno darbo, vieno gražaus žodžio ir sielą užplūs šilumą. Iš visos širdies Jums linkiu bent vieną minutę kiekvieną dieną pajusti sielos ramybę. Nereikia laukti kažko ypatingi, juk dabar ir yra ši ypatinga gyvenimo akimirka. 

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė

Keletas akimirkų, kaip Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai puošia mirusių ir Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos  kapinėse palaidotų savo draugų ir bičiulių kapus.