Šiandien yra 2019.03.26

Lapkričio 19-21 dienomis Ilguvos socialinės globos namų socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė ir socialinio darbuotojo padėjėjai Zigmas Misevičius, Ričardas Kavaliauskas, Silvija Kačionienė, Valentina Laužiuvienė, Edita  Kavaliauskienė dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 komandiniuose mokymuose  socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams ,,Asmenų įgalinimas ( klientų įtraukimas į sprendimų priėmimą ir veiklas, jų įgalinimas, kliento atsakomybės ugdymas). Mokymus vedė VŠĮ ,,Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro“ lektorės V. Rudzinskienė, R. Verseckaitė, K. Maciūtė – Stukanė. Mokymų tikslai pagilinti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų teorines žinias apie asmenų su negalia įgalinimą ir emancipaciją bei pagerinti turimus praktinius gebėjimus vadovautis įgalinimo principu kasdieniniame darbe.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė