Šiandien yra 2019.03.26

Ilguvos socialinės globos namuose lapkričio 26 d. vyko bendras gyventojų ir darbuotojų susirinkimas, kurį  vedė direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė.   Susirinkimo metu gyventojai buvo supažindinti su mokėjimo už ilgalaikes socialines paslaugas pasikeitimais nuo 2015 m. sausio 1 d. , su veikiančia Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema,  buvo aptariami klausimai dėl teikiamų paslaugų kokybės, dėl vidaus tvarkos taisyklių laikymosi, dėl artėjančių švenčių organizavimo ir kiti darbuotojams bei gyventojams aktualūs klausimai. Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė susirinkime  kalbėjo apie draugystę, aiškino apie draugų svarbą ir skatino  su jais kuo daugiau bendrauti, nenutraukti ryšių.  

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė