Šiandien yra 2019.03.22

Kazlų Rūdos r. Bagotosios pagrindinės mokyklos neformalaus ugdymo grupė "Kurkime savo pasaulį patys" Gerdžiūnų bendruomenei padovanojo popietę "Adventas - kelias į žmogaus širdį". Popietėje dalyvavo ir Ilguvos socialinės globos namų gyventojai bei darbuotojai: kartu kūrėme Advento kalendorių, meldėmės Šokiu, t.y. šokome sakralinius šokius. Tai puiki galimybė globos namų gyventojams įsijungti į bendruomenę ir dalyvauti jos veikloje. Todėl globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu norėčiau padėkoti Kriūkų seniūnei Onai Rakauskienei ir Gerdžiūnų bendruomenės pirmininkei Jolantai Puidokienei užsupratimą ir palaikymą, bei globos namų gyventojų įtraukimą į bendruomeninę veiklą.

Socialinio padalini vedėja Loreta Balienė

2014m. gruodžio 17d.  Jei kiekvienas pagal išgales padėtume šalia esančiam  vargingesniam, pastiprintume jį Dievo žodžiu, paguostume, daug šviesesnis būtų pasaulis. Nebūkime abejingi kito liūdesiui ir skausmui. Su adventine programa svečiavosi  Kriūkų  mokyklos bendruomenė. Nuoširdžiai dėkojame tikybos mokytojai Vilmai Sluoksnaitienei ir  muzikos mokytojai Ritai Čebanauskienei už gražią adventinę popietę.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė