Šiandien yra 2019.03.22

 Projektas „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“

            Kovo 16,17,18 dienomis Ilguvos socialinės globos namų 15 darbuotojų (socialinių darbuotojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai)  dalyvavo finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų projekto „ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Nr. VP-1.1-SADM-13-V-01-001 mokymuose „Darbas su atveju, atsižvelgiant į įstaigos tipą bei socialinių paslaugų gavėjų tikslinę grupę, senyvo amžiaus ų ir/ar asmenų su negalia globos įstaigų socialiniams darbuotojams“. Mokymai vyko Gerdžiūnų bendruomenės salėje. Mokymų metu darbuotojai susipažino su gerontologijos aspektais, įvairiomis užimtumo veiklomis, mokėsi jas pritaikyti praktiškai. 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė