Šiandien yra 2019.03.22

Ilguvos socialinės globos namai skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą tiesioginį aukcioną.

Aukcionas vyks 2015 m. lapkričio 30   d.  10.00 val. Ilguvos socialinės globos namuose (salėje, Dvaro g.36, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r.sav.).

Neįvykus aukcionui , pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2015 m. gruodžio 7   d. 10.00   val. 

Asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą turtą, sumoka aukciono dalyvio pradinį įnašą-10 proc. numatomos pirkti prekės pradinės pardavimo kainos į Ilguvos socialinės globos namų sąskaitą Nr. LT424010042100050111.Įmonės kodas 190792731.Pradinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o nieko nepirkusiam dalyviui grąžinamas pavedimu per 2 darbo dienas po aukciono. Atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą prekę, pradinis įnašas negrąžinamas.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 9 .00 val.iki aukciono pradžios Ilguvos socialinės globos namuose (Dvaro g.36, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.), kontaktinis asmuo- Ilguvos socialinės globos namų administratorė Erika Kerevičienė,  8 345 68407, el. p. ilguvosp@erdves.lt. Aukciono dalyviai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį ir aukciono pradinio įnašo dokumentus. Jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą.

Ažiūrėti parduodamą turtą galima aukciono rengimo vietoje darbo valandomis, apžiūros terminas – 3 darbo dienos iki aukciono vykdymo. Turto apžiūrą organizuoja ir teikia informaciją apie jį Ilguvos socialinės globos namų buities padalinio vedėjas Antanas Sadlauskas, Dvaro g.36, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r.sav., tel. Nr. 8 345 68407.

Atsakingas asmuo-aukciono vedėja Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė, Dvaro g.36, Ilguvos k., Kriūkų sen., Šakių r.sav.,   tel. Nr.8345 68407.

Parduodamas turtas: