Šiandien yra 2019.03.26

Socialiniai darbuotojai dažnai atsiduria  sudėtingose, neapibrėžtose darbinėse situacijose, kurios pačios neišsisprendžia , o jų sprendimai  reikalauja didelės kompetencijos. Socialinį darbą dirbantys darbuotojai privalo atestuotis, kelti kvalifikaciją kiekvienais metais ne mažiau kaip 16 val., o taip pat dalyvauti supervizijoje.  Supervizorė Jūratė Makauskienė atliko individualų  profesinį konsultavimą norinčioms tobulėti Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui Jūratei Bataitienei ir socialinei darbuotojai Jolitai Jasukaitytei. Iš viso įvyko 14 susitikimų, kurių metu buvo pažvelgta į kylančias problemas kitu kampu, spendžiamos  problemos , kurios trukdo dirbti.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam  darbui Jūratė Bataitienė