Šiandien yra 2019.02.17

Kovo 16 d. Ilguvos socialinės globos namų socialinės darbuotojos Jolita Jasukaitytė ir Gailutė Matulaitienė dalyvavo seminare ,,Socialinės pagalbos procesų eigos stebėjimas ir dokumentavimas“. Seminarą vedė UAB ,,Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ mokymo centro lektorė Jūratė Griciūtė. Seminaro metu teorinis mokymas sudarė 30 proc. seminaro laiko ir 70 proc. praktinis mokymas ir atvejo analizė. Buvo pristatyti pagrindiniai socialinės veiklos proceso aprašymo ypatumai, taikomi būdai, formos ir technikos socialinės globos įstaigose.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė