Šiandien yra 2019.03.22

Lyjant pavasariniam lietui , gegužės 17 d. Ilguvos socialinės globos namus aplankė  Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus Universiteto studentų grupė. Juos pasitiko direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė ir socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė. Jos pristatė socialinės globos namus ir jų vykdomą veiklą.  Atvykusi grupė įdėmiai klausėsi darbuotojų pasakojimų  apie Ilguvoje gyvenusias istorines asmenybes-E. Mlynarskį, B. Grincevičiūtę, S. Šilingą, aplankė  Ilguvoje esančius kultūros paveldo objektus- Ponų namą, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią. Išvykdami svečiai padėkojo už priėmimą ir įteikė atminimo dovanėlę, ant kurios užrašyti šie trumpi ir  teisingi žodžiai:“ Prasmę turi tik gyvenimas, nugyventas dėl kitų“ .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė