Šiandien yra 2019.03.22

“Švento Jono vakarėlį pyniau rūtų vainikėlį”, šiais žodžiais prasidėjo Joninių šventė.Tradiciškai sveikinome Jonus,  Janinas ir Rasas, ieškojome paparčio žiedo, kupoliavome ir smagiai linksminomės. Burtai lėmė, kad šiais metais gyvensime draugiškai ir vieni kitus mylėsime. Šiemet paparčio žiedą pavyko surasti Birutei S. Joninių lauže sudeginome senas nuoskaudas. Visi linksmai dainavome jungtiniame Ilguvos chore. Baigiantis šventei vaišinomės mūsų gerųjų virėjų pagaminta namine gira ir šašlikais bei kitais skanėstais. Kadangi pabijojome kaitrių laužo liepsnų, tai per laužą nešokinėjome, o tik linksmai pašokome šalia.

Socialinės darbuotojos Gailutė Matulaitienė ir Rima Prekevičienė