Šiandien yra 2019.03.26

2016 m. rugsėjo 12 dieną Ilguvos socialinės globos namuose viešėjo Pabradės socialinės globos namų jaunimo vaidybos ir plastikos grupė, kuri dalyvauja Vilniaus „Mažojo Teatro akademijos“ projekte „Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas per meninės raiškos priemones“. Mūsų žiūrovams svečiai pristatė spektaklį „Sugrįžimai“. Po spektaklio grupės nariai dar pristatė ritminį šokį. Po pasirodymo buvo pakviesti mūsų globos namų gyventojai dalyvauti vaidybos, plastikos ir muzikinės improvizacijos pamokėlėje, kurią pravedė grupės vadovai. Per šiuolaikinį šokį – plastiką, judesį, pantomimą Pabradės SGN jaunimas perteikė žiūrovams personažų vidines būsenas, pasaulio vaizdo atspindį. Įspūdinga spektaklio muzika vertė įsiklausyti apie kitokį, - gal būt nepakankamai tobulą pasaulį. Manau, kad Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai stebėdami neeilinį spektaklį „Sugrįžimai“ pajautė šiuolaikinio šokio plastikos ir pantomimos įtaigumą.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė