Šiandien yra 2019.03.23

Socialinių darbuotojų, jų padėjėjų , slaugytojų  praktinės veiklos sėkmę lemia jų profesinė kompetencija – žinių, įgūdžių ir vertybių visuma. Labai svarbu, kad profesinė kompetencija būtų nuolatos plėtojama, kad darbuotojai nuolat mokydamiesi aktyviai dalyvautų kaitos procese. Ilguvos socialinės globos namuose lapkričio-gruodžio mėn. vyko 16 kad. val. mokymai „ Žmogaus teisės kaip socialinio darbo veiklos pagrindas“, kuriuos organizavo Marijampolės kolegijos tobulinimosi studijų centras. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo lektorius Kazys Balickas bei Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė Vida Balickienė supažindino 28 darbuotojus su žmogaus teisių raidos etapais ir žmogaus teisių išsaugojimo galimybėmis, JT Europos Tarybos ir Europos Sąjungos priimtų dokumentų žmogaus teisių klausimasis svarba, kartu su klausytojais sprendė socialinio darbo problemas konkrečiose žmogaus teisių pažeidimų situacijose.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė