Šiandien yra 2019.03.22

Koncertas Ilguvos bažnyčioje

Globos namų gyventojai Aldona Simanavičiūtė, Regina Abromavičiūtė, Daiva Radzinauskaitė, Birutė Kemežaitė-Vasiljevienė, Ričardas Burba, Laimonas Tovaiša, Kęstutis Mockus paruošė programą ir antrąją Kalėdų dieną parodė Ilguvos parapijos žmonėms. Savo dainomis apie Kalėdas ir gamtą beldėsi į žmonių širdis. Linkėjo visada būti jaunais ir nepavargstančiais.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė