Šiandien yra 2019.03.23

Prieškalėdinę savaitę Ilguvos socialinės globos namuose apsilankė Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ atstovai, lydimi ne tik pirmininkės Jolantos Kaminskienės, bet ir Seimo narių L. Stacevičiaus, G.Vasiliausko. Svečiai susipažino su globos namais ir jų vykdoma veikla, pasveikino gyventojus ir darbuotojus su artėjančiom Šv. Kalėdom, pakvietė visus suktis šokio ratelyje .

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė