Šiandien yra 2019.03.23

Gražiausias metų šventes Kūčias ir Kalėdas lydi nuo seno įsigalėję papročiai, kuriuose persipina mitologija ir krikščionybė. Lietuva turi nuostabiai gražų paprotį Kalėdų išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybės, susitaikymo stalo.

Gruodžio 24 d. prie bendro Kūčių stalo sėdo Ilguvos socialinės globos namų gyventojai. Bendrai maldai sutelkė ir kalėdaičiais dalijosi Ilguvos parapijos klebonas Vytautas Sakavičius. Kiekvienas lauždamas savo kalėdaitį jį dalijosi su kitais šalia esančiais, linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, jaukių švenčių, bei gerų Naujųjų Metų.

 Socialinė darbuotoja Jolita Jasukaitytė