Šiandien yra 2019.03.22

Vasario 16-oji - mūsų stiprybės diena, jungianti dabartį su praeitimi, neatsiejama nuo pagarbos savo tautos istorijai. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą.
Dėl nesėkmių fronte 1918 m. spalį Vokietija suteikė veiksmų laisvę Lietuvai, perdavė Lietuvos valdymą Lietuvos Valstybės Tarybai. Gavusi Vokietijos pripažinimą, Taryba atsisakė planų sieti Lietuvos ateitį su Vokietija, atsisakė monarchijos idėjų. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva taikos sutartį. Deja, taika truko iki 1940 m. Vasario 16-ios Nepriklausomybės aktas – ne tik mūsų valstybingumo, nepriklausomybės siekio, bet ir didžios drąsos pavyzdys. Lietuvos istorijoje Nepriklausomybės aktas žymėjo naują lietuvių tautos istorijos laikotarpį.
Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo Gerdžiūnų bendruomenės Vasario 16-osios minėjime ir koncerte.  Su švente visus pasveikino Kriūkų seniūnijos seniūnė Ona Rakauskienė, bendruomenės pirmininkė Jolanta Puidokienė bei laisvalaikio centro atstovas Juozas Bacevičius. Na o šventinę nuotaiką sukūrė ir visus linksmino Liepalotų kaimo kapela.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė