Šiandien yra 2019.03.22

 Liepos viduryje Ilguvos socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai išlydėjo Ilguvos parapijos kunigą į kitą parapiją. Visų globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu Ilguvos parapijoje dirbusiam kunigu Vytautui Sakavičiui už tarnystę Dievui, Ilguvos socialinės globos namų gyventojams ir darbuotojams, už geranoriškumą, šiltą bendravimą, aktyvų dalyvavimą globos namų renginiuose, už nuveiktus darbus Ilguvos kraštui grąžinat aplinką, už maldas palydint globos namų gyventojus į paskutinę kelionę padėkojo Ilguvos socialinės globos namų direktorius Sigitas Jankauskas. Jis akcentavo, kad kunigas buvo paprastas ir nuoširdus. Taip pat įteikė prisiminimo dovanėlę, kuri primintų globos namus, jų gyventojus ir darbuotojus.

Socialinio padalinio vedėja Loreta Balsienė