Šiandien yra 2019.03.23

Rugsėjo 7-15 d. Šiluvoje švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metus. Šiluvos piligriminę šventovę kasmet aplanko dešimtys tūkstančių piligrimų iš visos Lietuvos. Rugsėjo 8 d. nedidelė grupelė Ilguvos socialinės globos namų gyventojų išsiruošė į Šiluvą. Šią dieną Šventosios mišios buvo aukojamos už ligonius, slaugytojus bei medicinos ir Caritas darbuotojus. Meldėme tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Taip pat aplankėme Švč. Mergelės Marijos koplyčią bei palaimintojo Teofiliaus Matulionio didyjį relikvijorių. Po šv. Mišių galėjome akis paganyti po daugybę prekybinių paviljonų, kurie siūlė įsigyti įvairių dirbinių ir skanėstų.

Grįždami aplankėme Padubysio regioninį parką, kur, grožėdamiesi vaizdingu kraštovaizdžiu, papietavome.

 Socialinė darbuotoja Rita Augustinaitienė