Šiandien yra 2019.03.26

Ateik, ateik, Emanueli ir išvaduoki Izraelį.
Tremty jis rauda skausmuose širdies ir laukia, kol Dievo Sūnus ateis.
Giedok! Giedok! Emanueli, ateik, išlaisvink Izraelį.

Adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms. Kiekvieną advento penktadienį susitikdavome susikaupimo popietėms. Jų metu uždegdavome po žvakę, prisiminėme advento papročius, minėme mįsles, žaidėme žaidimus, giedojome giesmes, gaminome papuošimus. Paskutinį penktadienį palinkėjome vieni kitiems šilumos, širdyse uždegėme žiburėlius atleidimo, meilės, draugystės, pagarbos, užuojautos, švelnumo. Pasivaišinę pasninko valgiais, išsiskirstėme laukti Šv.Kalėdų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė