Šiandien yra 2019.03.22

Trys karaliai atkeliavo

Visas svietas uždainavo.

Jie mums nešė dovanų,

Aukso, myros, smilkalų.

2018-01-05 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi trys karaliai su palyda. Jie aplankė visus gyventojus ir darbuotojus, padovanojo „aukso, myros ir smilkalų“, palinkėjo gerų ateinančių metų, pagiedojo kelias kalėdines giesmes.

Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė