Šiandien yra 2019.03.23

2018-03-09 Ilguvos socialinės globos namuose buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ilguvos kapinėse ilsisi iškilus ir daug Lietuvai nusipelnęs žmogus Stasys Šilingas, todėl susirinkusieji ant kapo padėjo gėlių puokštę, uždegė žvakelių,  Kriūkų seniūnė O. Rakauskienė, direktoriaus pavaduotoja J. Bataitienė, socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė  pasakojo apie Stasio Šilingo gyvenimą ir jo darbus Lietuvai,  gyventojai skaitė prieš aštuoniasdešimt metų parašytą S. Šilingo testamentą Lietuvai. Šventė persikėlė į užimtumo salę, kurioje  vyko literatūrinė – muzikinė popietė. Direktorius Sigitas Jankauskas pasveikino šventės dalyvius, Onutė Rakauskienė skaitė savo kūrybos eiles, ansamblis „Linksmieji dainorėliai“ dainavo dainas.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė