Šiandien yra 2019.03.22

2018 kovo 12 d. Ilguvos socialinės globos namuose vyko bendras darbuotojų  susirinkimas, kuriame dalyvavo ir  Marijampolės regiono Pertvarkos procesų ekspertė Laimutė Bagdanavičienė . Ji supažindino globos namų darbuotojus su „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo Lietuvoje“ projektu, apžvelgė įgyvendintas veiklas, pristatė įgyvendinamas veiklas, taikomas metodikas bei artimiausiu metu planuojamas veiklas. Darbuotojai dalyvavo bendroje diskusijoje apie perėjimą prie bendruomeninių paslaugų.