Šiandien yra 2019.03.22

2018 m. kovo 21-23 d. socialinės darbuotojos Gailutė Matulaitienė ir Laima Jankauskienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare:

„ Socialinių paslaugų kūrimas bendruomenėse: Lenkija.” Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tikslas buvo- susipažinti su Lenkijos bendruomenių patirtimi, kuriant socialines paslaugas šeimoje ir bendruomenėje, bei kurti Lietuvoje savo bendruomenėje kompleksiškai teikiamas paslaugas, kurios sudarytų galimybes asmeniui ar šeimai gauti jų poreikius atliepiančias paslaugas ir reikiamą pagalbą šeimoje ir bendruomenėje.

 Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė

Socialinė darbuotoja Gailutė Matulaitienė