Šiandien yra 2019.03.23

2018-04- 19 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė, kuri skatino Ilguvos socialinės globos namus aktyviai įsitraukti į pertvarkos procesus, dalyvauti projektinėje „ Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ veikloje.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Jūratė Bataitienė