Šiandien yra 2019.03.23

Sekminės – gamtos ir jaunimo šventė. Septintą savaitę po šv. Velykų katalikų bendruomenė švenčia vieną gražiausių pavasario švenčių – Sekmines. Ji susijusi su augmenijos garbinimu, ganiavos pradžia. Senovėje buvo paprotys parginti apvainikuotas ir berželiais apkaišytas karves, už ką šeimininkės piemenėlius vaišindavo kiaušiniene ir kitokiais gardėsiais. Sekminių augalas – jaunas, žalias, kvepiantis, neseniai išsprogęs beržas. Svarbiausias vaišių patiekalas- kiaušinienė. Sekminėse reikia suptis sūpuoklėse. Sūpuoklės apkaišomos žalumynais ir jaunimas supasi, dainuoja.

Socialinė darbuotoja Laima Jankauskienė