Šiandien yra 2019.03.26

2019-01-06 Ilguvos socialinės globos namuose lankėsi Trys karaliai ir jų palydovai. Jie visiems linkėjo laimės lig valiai, namams  - darnos ir šilumos, visiems metams - ištvermės. Dalino dovanas. O gulintiems gyventojams padovanojo koncertą: dainavo dainas ir giedojo giesmes. Po to iškeliavo atgal į savo karalystes iki kitų metų.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė