Šiandien yra 2019.03.26

Išvyka į atlaidus Šiluvoje

2016 – 09 – 09 grupė globos namų gyventojų vyko į Šiluvos atlaidus. Lankėmės ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų dienos renginiuose. Katechezę sakė LSMUL Kauno klinikų vyriausiasis kapelionas mons. Artūras Jagelavičius. Pasak jo, šiandien, kai klesti kūno puoselėjimo kultas, sergantieji, neįgalieji patiria visuomenės priešiškumą. Vėliau iškilmingoje Eucharistijoje buvo meldžiama tikėjimo, vilties ir meilės ligoniams bei visiems besirūpinantiems jų sveikata. Liturgijai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai – gydymo įstaigų kapelionai. Visi buvome palaiminti, apžiūrėjome koplyčią ir bažnyčią. Grįžome atlaidų dvasia dalintis su likusiais globos namų gyventojais ir darbuotojais.

 Socialinė darbuotoja Rima Prekevičienė